NJS © 2013

Gå til NJS i Danmark, Finland, Norge, Sverige:

NJS Norsk avdeling

Bli medlem i NJS

Som medlem i NJS får du 5 nr av NJT pr år

Som medlem i NJS får du

- 5 nr av kvalitetstidsskriftet NJT pr år

- informasjon om seminarer og andre arrangementer i Norge og i Norden

- ta del i Nordisk nettverk av fagkompetanse innen jernbanen

- mulighet til å arrangere seminar innen ditt emne eller fagområde

 

Medlemskontingenten for personlige medlemmer på kr 360/år gir deg 5 nummer av NJT pr år og fri tilgang til våre seminarer (enkeltseminarer kan ha redusert avgift for medlemmer). For firmamedlemmer har vi flere nivåer av medlemsskap, se Om Norsk avdeling.

 

Gå til innmeldingsskjema:

 
X

Password:

Wrong password.