Leder norsk avdeling: Arne Vidar Hesjedal

+4791672465

arnevidarh@nsb.no

Sekretζr: Finn Magne Rψnningen

+4791655128

fmr@jbv.no

 

www.njsforum.com

 

                                                                                                                                                      

 

 

Diplom

 

er tildelt

 

Siri Drengsrud

 

for sin innsats i medlemsrekruttering til NJS

 

 

 

Oslo, 22. mai 2007

 

 

………………………………………………