NJS © 2013

Gå til NJS i Danmark, Finland, Norge, Sverige:

NJS – Forum for Nordisk Jernbanesamarbeide

Vi er formidler af information om udviklingen indenfor jernbanesektoren i de nordiske lande på tværs af grænserne mellem de forskellige typer af virksomheder. NJS er endvidere et organ for etablering af uformelle netværk.

Nasjonale avdelinger

Seminar och andra arrangement

NJT - Nordisk Järnbane Tidskrift

NJS består av nasjonale avdelinger i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Avdelingene har en nordisk overbygning som koordinerer aktiviteten på nordisk nivå.

Nordisk järnbanetidskrift (NJT) är Nordens ledande facktidskrift inom järnvägs-området. NJT utkommer med fem nummer per år. Som medlem i NJS får du tidningen direkt hem i postlådan. Läs mer ...

NJS er en arena for tverrfaglige møter og seminarer innen jernbanebransjen. Har du behov for å dele kunnskap og erfaringer, kom på seminar eller kontakt oss med innspill til seminartema.

Les om seminarer i Danmark, Finland, Norge og Sverige

Visjon

Formål

I en stærkt fragmenteret jernbanesektor er NJS formidler af information om udviklingen indenfor jernbanesektoren i de nordiske lande på tværs af grænserne mellem de forskellige typer af virksomheder. NJS er endvidere et organ for etablering af uformelle netværk.

Formålet med NJS er gennem møder, studiebesøg og erfaringsudveksling at udvikle og styrke medlemmernes faglige indsigt på tværs af grænserne mellem infrastrukturforvaltere, operatørvirksom-heder, rådgivere, leverandørvirksomheder, entreprenører og myndigheder.

Arrangemangskalender

  Se våre arrangementer i kalendern

Anmäl dig här:

 
X

Password:

Wrong password.