NJS © 2013

Gå til NJS i Danmark, Finland, Norge, Sverige:

Nordisk styre har gleden av å invitere til Generalforsamling 2014. General-forsamlingen vil avholdes 25. april 2014 i Oslo. Det avholdes 3 ulike seminar den 25. april før  generalforsamling, samt felles middag om kvelden

Velkommen

Praktisk info

Generalförsamlingen är föreningens högsta beslutande organ. Generalförsamlingen håller ordinarie möte vart fjärde år och som regel växelvis i de fyra länderna. Generalförsamlingen leds av föreningens president, se § 7. Protokoll förs av generalsekreteraren. Följande ärenden skall behandlas:

 

1) Godkännande av dagordning.

2) Val av två medlemmar som skall justera protokollet.

3) Redogörelse från Nordiska styrelsen och de nationella avdelningsstyrelserna för verksamheten sedan föregående ordinarie möte med Generalförsamlingen.

4) Revisionsberättelse för föreningens gemensamma verksamhet sedan föregående ordinarie möte med Generalförsamlingen.

5) Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i Nordiska styrelsen avseende den gemensamma verksamheten.

6) Redovisning av vilka personer som ingår i de nationella avdelningarnas styrelser.

7) Beslut om år och land för nästa ordinarie möte med Generalförsamlingen.

8) Endringer av vedtekter/stadger. Forslag fra Dansk avdeling kan du lese her

9) Utdeling av hedersdiplom

2 seminar 25. april

Generalforsamling og felles middag 25. april

Utflukt 26. april

Generalforsamling

Fredag 25. april kl 16.30

Generalforsamlingen avholdes etter seminariene. Deretter inviteres til felles middag kl 19.

Overnatting i Oslo. Tilreisende bestiller selv overnatting. hotels.com anbefales

NJS Generalforsamling 2014

Lørdag 26. april arrangeres felles utflukt til Holmestrand med befaring av den nye Holmestrand fjellstasjon som er under bygging.

ERTMS

Kollektivtrafikk i storbyer

Hovedinnlegg v/Uffe Palludan

Innbjudan på finska

 
X

Password:

Wrong password.